Velkommen til vores hjemmeside

Denne side indeholder information om Hadbjerg, Hadbjerg Borgerforening samt arrangementer og aktiviteter.

INDKALDELSE TIL

GENERALFORSAMLING I

HADBJERG BORGERFORENING

D. 27/2-18 kl. 19:00

 1. Valg af Dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelses medlemmer og bestyrelses suppleanter
  – 3 bestyrelses medlemmer på valg:                                                                      Majbritt Hansen, Tine Olesen, Gitte Nielsen (alle tre modtager genvalg)     – Valg af to bestyrelses suppleanter:                                                                  Der er pt. ingen suppleanter
 6. Valg af en suppleant til Favrskov Landsbyråd                                                     – Suppleant på valg:                                                                                                   Poul Aggerholm
 7. Valg af en revisor                                                                                                       – Revisor på valg:                                                                                                  Henning Møller
 8. Valg af en revisor suppleant                                                                                    – Suppleant på valg:                                                                                              Ole Petersen
 9. Behandling af indkomne foreslag
 10. Evt.

Foreslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Posted in Home | Leave a comment