Kontingent

Ved at betale et årligt kontingent, har du mulighed for at støtte op om det arbejde borgerforeningen udfører. Ved betaling af kontingentet bliver du medlem af foreningen, og får mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, at leje forsamlingshus og service til fordelagtige priser.

Kontingentet er:
– Enlige kr. 125,-
– Familier kr. 250,-

VIGTIG INFORMATION !!
Hadbjerg Borgerforening har skiftet pengeinstitut.
Fra den 01.03.17 skal betaling ske til:

Sparekassen Kronjylland, Hadsten Afd.
Reg. nr.: 9326
Konto Nr.: 0011549748

HUSK venligst at rette bankoplysningerne INDEN Jeres kontingentbetaling !

MobilePay kan fremover også benyttes: 36575

Ved overførsel er det vigtigt, at navn og adresse er tydeligt angivet for at medlemsskabet kan registreres. Kvittering for indbetaling fungerer som medlemskort. Betales der kontant udstedes et ”gammeldags” medlemskort.

Kontingentet er årligt og bedes indbetalt inden den 1. juni. Betales der på andre tider af året, bedes dette gjort via kontakt til foreningens kasserer.

Se kontaktinformationer under punktet “Bestyrelse”.