Borgerforeningen

Kære Hadbjerg-borger

Er du ny her i byen, vil vi byde dig hjerteligt velkommen. Vi håber, du falder godt til og får lyst til at benytte Hadbjergs mange aktivitetsmuligheder.

Borgerforeningens formål er at varetage almene interesser for borgerne i Hadbjerg og Omegn, herunder byforskønnelse, arrangementer af kulturel og selskabelig art mv.

Har du lyst til, at der skal ske noget, så kan du forvente opbakning fra foreningen. Der er et stort netværk i byen, som du kan trække på.

Har du betalt dit medlemskontingent betyder det, at du kan leje forsamlingshuset til en MEGET favorabel pris, og låne borde og stole samt leje service, når der skal festes hjemme på privaten. Med din støtte er du også med til at sikre, at der er et forsamlingshus i byen. Prisen for leje af forsamlingshuset:

Medlemmer kr. 950,-

Ikke-medlemmer kr. 1.700,-.

For at kunne leje forsamlingshuset til kr. 950,- skal man have været medlem i 19 mdr. og have betalt rettidigt – dvs. inden 1. juni (jvf. forretningsordenen for forsamlings-huset). Der gælder særlige regler for nye tilflyttere.

Nedenfor kan du se, hvad der typisk sker hen over året. Der er også plads til din ide:

  • Fastelavnsfest
  • Grundlovsdag
  • Sankt Hans bål
  • Dagplejemødrene og børnehaven bruger forsamlingshuset – hver uge
  • Fællesspisning – otte gang i løbet af året
  • Banko – hver uge
  • Juletræsfest
  • Kreadage

Vi håber, du vil være med til at støtte op om Borgerforeningens arbejde og opfordrer til at indbetale kontingentet se menuen “kontingent” for yderligere detaljer.

Med venlig hilsen

Hadbjerg Borgerforening