Sponsorer

Vore lokale sponsorer danner sammen med medlemmerne rygraden for foreningens aktiviteter.

Tak til følgende sponsorer: