Sponsorer

Vore lokale sponsorer danner sammen med medlemmerne

rygraden for foreningens aktiviteter.

Tak til følgende sponsorer: