Hadbjerg Folkeskov

Skoven er plantet – nu venter vi bare på at træerne vokser sig store……

Hadbjerg Folkeskov er en skov med frugtlund, madpakkehus, sø, vandløb, løvskov, shelters, samt hundeskov. Vi er med til at sikre grundvandet, binde CO2 og give dyr og mennesker bedre livsvilkår i Hadbjerg. 

Projektet ville ikke kunne gennemføres uden støtte fra mange sponsorer og fonde, som skal have en stor TAK!

Til hundeskoven og etableringen af søen, shelters og madpakkehuset har nedenstående sponsorer bidraget sammen med en masse privatpersoner

logoer2

samt Landsbyrådet i Favrskov Kommune

———————————————————-

Hadbjerg Borgerforening har rejst en fredskov i samarbejde med Favrskov Kommune og  Growing Trees Network

Vidste du, at der lukkes 100 drikkevandsboringer om året og at kun 1 % af jordens vandressourcer er drikkeklart ferskvand. Plant træer og vær med til at beskytte vores drikkevand.

Vidste du, at du ved at plante 21 træer årligt kan gøre din bil CO2 – neutral.

Vidste du, at to voksne træer producerer ilt til en familie på fire personer.

Vidste du, at med træer kan vi klimasikre vores byer mod store mængder regnvand.

Med en skov i Hadbjerg har vi et dejligt rekreativt område samt et fristed for vilde dyr.

(kilde: Growing Trees Network).

Hvis du økonomisk eller praktisk vil støtte skoven og rammerne omkring den, kan du få mere at vide hos Hadbjerg Borgerforening