Bliv medlem

Ved at betale et årligt kontingent, har du mulighed for at støtte op om det arbejde borgerforeningen udfører.

Med din støtte til Hadbjerg Borgerforening viser du blandt andet, at du bakker op om følgende; 

  • At vi kan vedligeholde madpakkehuse og shelters  
  • At vi kan vedligeholde de omkring liggende arealer i Søparken og Folkeskoven 
  • At vi i byen fortsat kan have et præsentabelt og velbenyttet forsamlingshus 
  • At vi kan arrangere fællesarrangementer såsom Sankthans, juletræ, fastelavn, fællesspisning
  • At du kan låne service gratis til fester
  • At du kan leje forsamlingshuset til en meget favorabel pris 

Kontingent

Kontingentet er:
– Enlige kr. 125,-
– Familier kr. 250,-

og skal betales senest 1. juni.

Betaling

Betaling kan ske til:

Sparekassen Kronjylland, Hadsten Afd.
Reg. nr.: 9326
Konto Nr.: 0011549748

Eller:

MobilePay: 36575

Ved overførsel er det vigtigt, at navn og adresse er tydeligt angivet for, at medlemsskabet kan registreres. Kvittering for indbetaling fungerer som medlemskort.