Bliv sponsor

Beløbene fra vores sponsorer og vores medlemmer gør det muligt at have et forsamlingshus i byen, holde events og udvikle byens gode faciliteter.

Kunne du også tænke dig at blive sponsor? Dit navn vil fremgå af denne hjemmeside, ligesom dit navn vil komme på sponsorvæggen i forsamlingshuset.

Det koster 750 kr. årligt og bedes indbetalt inden 1. juni.

Betaling

Betaling kan ske til:

Sparekassen Kronjylland, Hadsten Afd.
Reg. nr.: 9326
Konto Nr.: 0011549748

Eller:

MobilePay: 36575

Ved overførsel er det vigtigt, at navn og adresse er tydeligt angivet for, at sponsoratet kan registreres.

Sponsorer

Borgerforeningen vil gerne takke sponsorerne: