Pris

Ved leje af forsamlingshuset betaler lejeren et depositum, en leje samt for forbrug. Prisen afregnes ved aflevering af lejemålet. Depositummet bliver modregnet i beløbet.

Ved leje i en weekend lejer man forsamlingshuset fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. 

Efter endt leje skal borde og stole være rengjorte og sat på plads, lokalerne være ryddede
og gulvene være fejet. Rengøring skal foretages af Hadbjerg Forsamlingshus. 

Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Lejer er økonomisk ansvarlig for evt. skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt af lejer eller dennes gæster.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at forsamlingshuset IKKE udlejes til ungdomsfester.

Depositum: 

300,- for medlemmer af Hadbjerg Borgerforening

500,- for ikke medlemmer

Depositum betales ved booking. Booking er først gældende, når depositum er betalt. Betaling af depositum via Sparekassen Kronjylland, reg. nr.: 9326 konto nr.: 0011549748 eller via MobilePay: 36575 – Hadbjerg Borgerforening

Hvis lejemålet afbestilles senere end 3 måneder før lejemålets afholdelse, tilbagebetales 
depositum ikke til lejer. Afbestilles tidligere tilbagebetales hele depositum.

Leje: 

950,- for medlemmer af Hadbjerg Borgerforening

1.700,- for ikke medlemmer

Lejen inkluderer opvaskemiddel, kaffefiltre, sæbe, toiletpapir, sække til affald, service, inventar, salt og peber, samt bortskaffelse af almindeligt affald i forbindelse med leje. 

Lejen inkluderer ikke dug, servietter, levende lys, pynt, viskestykker og klude.

For at kunne leje forsamlingshuset til medlemspris, skal lejer have været medlem af borgerforeningen i 19 måneder og have betalt kontingent inden 1. juni. Der gælder dog særlige regler for nye tilflyttere

Forbrug:

5,- pr. kW i el

15,- pr. m³ gas

400,- for almindelig rengøring

Dagsleje:

500,- for dagsleje i hverdagene. 

Det kan fx være til brug for begravelseskaffe, møder eller andet.