Kategorier
Generalforsamling

DAGSORDEN
Generalforsamlingen i Hadbjerg Borgerforening
D. 22.06.2021 kl. 19:00

Dagsorden

 • Valg af Dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af kontingent
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg:   
   1. Formand Poul Kragh ( (Ønsker ikke genvalg)
   2. Kristine Jensen (Ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  1. På valg:            
   1. Ulrik Kristensen (Ønsker ikke genvalg)
   2. Else Hartmann (Ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 1 suppleant til Favrskov Landsbyråd
  1. På valg:            
   1. 1 ny suppleant
 • Valg af 1 revisor:
  1. På valg:            
   1. Irma Katholm
 • Valg af 1 revisorsuppleant
  1. På valg:              
   1. Ole Petersen
 • Behandling af indkommende forslag:
  1. Høringssvar vedrørende lokalplan 390 for nyt boligområde ved Elmelundsvej (Pernille Lystbæk Facius)
  2. Idékatalog over mulige projekter i Hadbjerg (Diemer Fopma og Pernille Lystbæk Facius)
 • Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hadbjerg borgerforening

Kategorier
Generalforsamling

OPDATERING TIL GENERALFORSAMLING D. 22/6 – 21

VI HÅBER PÅ ET TALSTÆRKT FREMMØDE.

Efter de seneste forhandlinger i Regeringen, vil der fra på mandag d. 14/6 ikke længere vil være krav om coronapas i foreningsaktiviteter, eller krav om brug af mundbind.

Dette betyder at vi kan afholde en næsten normal generalforsamling d. 22. juni, og forhåbentlig vil flere af jer have lyst til at møde op.

Vi skal sselvfølgelig stadig holde fast i god hygiejne-adfærd, holde afstand og ikke møde op, hvis man har symptomer på sygdom.

DER ER BRUG FOR NYE KRÆFTER.

Samtidig er dette også en påmindelse om selve generalforsamlingen, og en opfordring til fremmøde. For det første fordi det endeligt er muligt at mødes, men også fordi det efter bestyrelsens møde d. 8/6 er blevet klart, at flere medlemmer fremover er nødt til at prioritere deres kræfter anderledes og derfor ikke ønsker genvalg til deres poster. 

Dette betyder, at der bliver op til 4 pladser ledige, som hhv. medlem af bestyrelsen og som suppleant, og hvis borgerforeningen fremover skal kunne bestå – netop nu, hvor det begynder at være muligt at samles om flere sociale arrangementer – og stadig være et af byens samlingspunkter, så er der brug for friske kræfter, der har lyst til at være med.

Det er spændende arbejde, man lærer andre og byen bedre at kende, og man kan være med til at opretholde eksisterende rammer  – og skabe nye – for socialt samvær og udfoldelse i byen.

Bestyrelsens poster og opgaver vil blive beskrevet og fremlagt inden generalforsamlingen – her på hjemmesiden – så interesserede kan se hvad bestyrelsesarbejdet indebærer.

Tænk over det.

Mange hilsner

Bestyrelsen i Hadbjerg borgerforening