Skovens Dag den 7. maj 2023 kl. 10-15

For snart 8. år i træk afholder DN, Friluftsrådet og Naturvejledningen i Favrskov Kommune Skovens Dag.

I år afholdes Skovens Dag den 7. maj 2023 kl. 10-15 ved Hadbjerg Skov.

Emnet vil igen være at skabe mere biodiversitet.

Vi har brug for 3-5 borgere som er engagerede, har lyst til at gi’ en hånd med, dels under forberedelser, dels på dagen.

De engagerede borgere skal være med til at reklamere for dagen, skaffe interesse og gæster og være aktive på dagen og ønske forandringer.

Lokaliteten vil være kommunens matrikel, som skoven er placeret på. På den måde vil tiltagene blive sikret for fremtiden.

Tiltagene kunne være – men alt afstemmes, udvælges og planlægges sammen med jer:

  • kvashegn som naboer/brugere af skoven kan fylde kvas på.
  • mere gammelt dødt ved – døde træer der får lov at blive til mad for biller og bænkebidere og mange andre smådyr svampe og andet godt.
  • stenbunker/diger mv.
  • så vilde blomster
  • plante vilde urter
  • evt. plante træer på dagen eller helst senere når det er sæson okt.-nov.

På dagen inviteres borgere og interesserede fra nær og fjern til at være med til at skabe biodiversitetsforbedrende forandringer, lære om biodiversitet og i det hele taget få en rigtig god oplevelse i naturen med leg, arbejde, sjov, læring og engagerende underholdning af et ”trækplaster”, der er relevant i forhold til natur og biodiversitet.