Ordensbestemmelser

Bestyrelsen har lavet disse ordensbestemmelser, som skal følges ved leje af forsamlingshuset for at sikre, at vi kan bevare det gode forhold til forsamlingshusets naboer:

  • Vis hensyn til naboerne.
  • Rygning skal foregå udenfor
  • Undgå alt for høj musik, unødig støj og aktivitet udenfor.
  • Boldspil kan foregå på boldbanerne ved skolen, men ikke i forsamlingshusets have.
  • Parkering skal ske på parkeringspladsen foran forsamlingshuset eller langs Bavnehøjvej.
  • Brug skraldespandene til at smide affald i og ikke naturen. 
  • Brug husets toiletter til at forrette din nødtørft og ikke udendørsarealerne. 
  • Bliv på forsamlingshusets arealer. Naboerne har ikke inviteret dig til hjem til dem.
  • Affyring fyrværkeri og lignende skal holdes til perioden 27. december til 1. januar.
  • Ingen brug af konfetti

Ordensreglerne gælder for alle slags arrangementer.