Kategorier
Forside

Fjernvarme bliver en realitet!

Hadsten Varme oplyser, at de har modtaget over 101 underskrevne kontrakter på fjernvarme, og vi kan derfor se frem til, at der bliver etableret fjernvarme med begyndelse i foråret 2023.

Kategorier
Forside

Møde den 8. september 2022 om fjernvarme

Hadsten Varme orienterede på møde den 8. september 2022 om status på fjernvarme i Hadbjerg.

På baggrund af en udbudsrunde i sommeren, har Hadsten Varmes bestyrelse besluttet, at det vil være nødvendigt med en større betaling fra kunderne end den tidligere oplyste, hvis Hadbjerg skal kunne forsynes med fjernvarme.

Hadsten Varme vil derfor opkræve 10 kr. pr. m2 årligt ekstra i 20 år. Derudover vil det blive nødvendigt at gennemføre en prisstigning på forbrugsbidraget den 1. oktober 2022 på 10 % og igen i begyndelsen af 2023 på mellem 5-10 %.

De nuværende prisblad kan man se på deres hjemmeside: https://www.hadstenvarme.dk/media/50903/tarifblad-2022.pdf

Her ligger også et priseksempel fra tidligere, hvis man ikke var en af de første 101 tilmeldte og derfor kun modtager 5.000 kr. i tilskud: https://www.hadstenvarme.dk/media/51223/pris-for-tilslutning-til-fjernvarme-i-hadbjerg.pdf

Da der er en udløbsdato på de indkomne tilbud, skal Hadsten Varme modtage underskrevne kontrakter senest den 16. september 2022.

De første 101, der tilmeldte sig i efteråret 2021, har stadig ret til tilbuddet, blot de underskriver og returnerer kontrakten inden for fristen.

Hvis Hadsten Varme senest den 16. september 2022 har modtaget 101 tilmeldinger, bliver arbejderne igangsat i foråret 2023 med afslutning i foråret 2024. Beboerne bliver løbende tilsluttet.

Man er velkommen til at kontakte Hadsten Varme for at få et tilbud på etableringen og en drøftelse af kontrakten, ligesom Hadsten Varme vil være til stede i Hadbjerg Forsamlingshus tirsdag den 13. september kl. 16-18.

Kommunen oplyser i øvrigt, at mange banker kan give fordelagtige lån til grøn omstilling.

Vi lægger på vores hjemmeside, så snart vi modtager materialet.

Og sidst men ikke mindst tak til alle jer, der hjalp med stolene m.v. Det er dejligt at se, at vi stadig kan løfte i flok

Kategorier
Forside

Invitation til orienteringsmøde 8. september 2022 om fjernvarme

Favrskov Kommune og Hadbjerg Borgerforening inviterer hermed til orienteringsmøde om muligheden for at få fjernvarme i Hadbjerg.

Mødet finder sted Torsdag den 8. september 2022 kl.19:00 i Hadbjerg Forsamlingshus, Nattergalevej 1, 8370 Hadsten.

Dagsorden:

1. Velkomst ved Hadbjerg Borgerforening

2. Hadsten Varme informerer om de nye priser for fjernvarme og tilslutning samt om den forventede tidsplan og betingelserne for gennemførelse af fjernvarmeprojektet

3. Spørgsmål og debat

4. Afrunding ved Hadbjerg Borgerforening

Baggrunden for mødet

På baggrund af en udbudsrunde har Hadsten Varmes bestyrelse besluttet, at det vil være nødvendigt med en større betaling fra kunderne end den tidligere oplyste, hvis Hadbjerg skal kunne forsynes med fjernvarme. Derudover vil det blive nødvendigt for Hadsten Varme at gennemføre en prisstigning i efteråret og igen i begyndelsen af 2023 for at dække værkets stigende omkostninger.

Der indkaldes til mødet med dette meget korte varsel, da der er en udløbsdato på de indkomne tilbud og Hadsten Varme derfor har brug for en hurtig afklaring af, om der stadig er den nødvendige opbakning til projektet.

Tilmelding er ikke nødvendig, men der er plads til max. 90 deltagere til mødet.

Kategorier
Forside

HØST-blad juli/ august 2022

HØST-tid
Nu er det blevet tid til høst, både på markerne og på tryk efter en dejlig sommerpause.
Det er tid til at mødes igen til aktiviteter og arrangementer, som både idrætsforening, kirke og borgerforeninger tilbyder en masse af i løbet af efteråret.
Der er også mulighed for et blik tilbage i tiden. Du kan bl.a. læse om veloverståede arrangementer denne sommer og om historiske personer og bygninger fra lokalområdet.
Tag dig tid – til samvær og fordybelse.

Læs bladet her: http://www.agurk.dk/bugge/mbk/hoest/2022_07.pdf

Kategorier
Forside

Dialogmøde med Kanonen

Redigeret den 11. juni 2022.

Tekst fra Kanonen:

“Kære borgere i Hadbjerg

Fra Fonden Kanonens side har vi over den seneste tid kunnet registrere, hvordan ungeaktivitet relateret til vores afdeling i Hadbjerg har afstedkommet en del uro og utryghed hos en gruppe af borgere i Hadbjerg.

Denne utryghed og usikkerhed anerkender vi fra Kanonens side, og vi vil gerne her forsøge invitere til samarbejde for her igennem at skabe et rum for en konstruktiv dialog. Forhåbentligt kan dette være med til at genoprette den tryghed, der skal være i et lille lokalsamfund – et lokalsamfund som vi fra Kanonens side ønske at indgå i og bidrage positivt til,  og som Kanonen har befundet sig godt i igennem mere end 10 år.

Det er vigtigt for Fonden Kanonen at finde en samarbejdsform som opleves gensidigt givende og konstruktiv. Dette tror vi vil kunne ske i et mindre møde, hvor vi kan kigge hinanden i øjnene og her forholde os til hvad man er optaget af lige nu og her. Vi vil – indenfor lovens rammer (tavshedspligt) – efter bedste evne forsøge at fortælle om hvem vi er, hvilke rammer/love vi er underlagt, vores pædagogiske tilgang og metoder og mere konkret hvilke tiltag vi kan sætte i værk, når vores unge udfordrer.

Derfor vil vi fra Fonden Kanonens side invitere til et borgerforeningsmøde :

  • Mandag 22. august 2022 kl. 16.30-18.00

Mødet vil foregå på Fondens Kanonens administration på adressen:

  • Århusvej 1, 8382 Hinnerup

Vi vil begrænse mødet til et omfang på 7 deltagende borgere. Dette for at alle skal kunne få taletid og blive inddraget. Således håber vi at skabe en ramme for et forhåbentligt hyggeligt møde, hvor der henover en kop kaffe og et stykke kage, kan skabes forståelse af vores respektive udfordringer og bekymringer

Her følger link til mødetilmelding – der tildeles pladser efter “først-til-mølle”-princippet og der lukkes for tilmelding når de 7 pladser er optaget:https://forms.gle/Zp2VxYQrQDKNH24q6

Med venlig hilsen

Frederik Busch

Afd.led. Hadbjerg/Tinghøjvej – Fonden Kanonen

+45 40 94 80 24

fb@kanonen.dk (sikkermail)”

Kategorier
Forside

HØST blad juli måned

HØST på Sommerens ø


Sol står højt, kornet grønt og fuglen samler føde til sine unger. Børnenes skoleferie er i gang – ja selv Fodboldskolen er snart vel overstået. Det er sommer i Danmark.


Vi får tid til at føle med alle sanser; solens varme, vindens kølige brise, børnenes latter i haven og vinglassets smukke kondens.


Piet Hein beskriver smukt om denne sansefyldte sommertid i Sommerens Ø – her fra 1. vers:

Hvergang en sommer igen kommer dragende,dvælende, farende hen,
er det som kom man i dybet af dagene
hjem til sin hjemegn igen.

Læs hele den smukke tekst eller hør Mogens Jermiin-Nissens melodi på: hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/s/sommerens-oe


God sommer og god HØST.

Læs juli bladet her: 2022_07.pdf (agurk.dk)

Kategorier
Skt.Hans

Tak for en god aften i Søparken.

Kære allesammen
Hvor var det dejligt at vi endnu en gang kunne mødes på en flot og solbeskinnet Skt. Hans aften. Det er al planlægning og slæberi værd, når så mange møder op og hygger sig, taler sammen, griner sammen og spiser sammen med familie, venner og naboer, mens alle ungerne leger rundt om søen.
Og tusind tak til Rikke Randrup Skaaning for at springe til med kort varsel og holde så flot en tale. Virkelig dejligt.
Det viser bare, at vi gerne vil hinanden og det nære sammenhold. Det skal vi blive ved med at værne om.

Vi er selvfølgelig kede af røgen fra bålet og de gener det har medført for nogle, men dejligt at I alligevel tager det pænt. Vi havde også helst set et smukt, orange flammehav sende den yndige heks til Bloksbjerg.
Næste år må vi sammen huske hinanden på, at der ikke skal frisk haveaffald på bålet, i ugerne forinden.

Tusind tak for opbakningen til arrangementet, og for hjælpen undervejs med opstilling, salg i boderne, og ikke mindst oprydningen og bålslukning. I ved selv hvem I er. Tak.
Og endnu en gang tillykke til de 5 “Årets frivillige”, Irma Katholm, Henning Ø. Espersen, Gunvor Bakkegaard, Nick Pedersen og Hadbjerg Tømrerfirma – Mikkelsen & Søn A/S, i kategorierne “Årets bestyrelsesmedlem”, “Årets træner”, “Årets ildsjæl”, “Årets rollemodel” og “Årets selvstændig”.

Vi glæder os (næsten) allerede til næste år.

Mvh.
Bestyrelsen
Hadbjerg borgerforening.

Kategorier
Forside

Skt. Hans fejring

Læs mere om årets Skt. Hans fejring her: https://hadbjergborgerforening.dk/aktiviteter/skt-hans-fejring/

Kategorier
Forside

HØST blad juni måned

Så er denne måneds blad i jeres postkasser.

“HØST – Hadbjerg Ødum Selling Tidende – er et produkt af mange års fælles historie og identitet.
Bag HØST står borger- og grundejerforeninger, forsamlingshuse, Hadbjerg Skole, HØST IF og Ødum-Hadbjerg Menighedsråd. I alt otte bestyrelser er repræsenteret i HØST-redaktionen.
Vi kan ikke forestille os HØST-området uden en fælles kommunikationsplatform.
Ud over at annoncere vores spændende arrangementer, arbejder foreningerne for at udbygge læserens udsyn i HØST-området. Vi inviterer på kryds og tværs af bygrænserne. Og vi orienterer hinanden om aktuelle, lokalrelevante temaer.”

Læst bladet her: http://www.agurk.dk/bugge/mbk/hoest/2022_06.pdf

Kategorier
Forside

HØST blad maj måned

Så er der nyt HØST blad på gaden 🙂


“Vi er fælles om at være mennesker. Nogen er fælles om at spille fodbold, mens andre mødes til foredrag og fælles hygge.”

Læs mere her: http://www.agurk.dk/bugge/mbk/hoest/2022_05.pdf