Kategorier
Forside

Velkommen til Hadbjerg Borgerforening

På hjemmesiden kan du finde nyttig info om borgerforeningen, forsamlingshuset og de grønne områder i byen.

Nedenfor kan du læse seneste nyt fra borgerforeningen.

Kategorier
Forside

Referat fra generalforsamling

Så er der referat fra generalforsamlingen i går. Læs mere her: https://hadbjergborgerforening.dk/borgerforeningen/generelforsamling/generalforsamling-den-28-februar-2022-kl-19/

Kategorier
Forside

Tidsplan for fjernvarme

Se tidsplan og nyhedsbrev for uge 3 her: https://hadbjergborgerforening.dk/host/fjernvarme/

Kategorier
Forside

Året, der er gået

Indlæg fra formanden:

Tiden går stærkt, nogle vil mene for stærkt. Derfor er det også sundt at stoppe op og gøre status over alt det arbejde og den energi, som både frivillige og bestyrelser løfter i Hadbjerg by.


Det er snart 2 år siden, at Hadbjerg Borgerforening fik ny bestyrelse. Der var mange ideer, men først skulle vi sikre et overblik og professionelle rammer for bestyrelsens arbejde;
Torben Ellegaard sikrede os et økonomisk overblik, og Pernille Facius har brugt meget tid på at sortere og digitalisere vores arbejde, så alt nu er gemt
online, kan redigeres og deles til nye, kommende medlemmer i bestyrelsen. Som formand lavede jeg en handlingsplan, hvor medlemmer af bestyrelsen valgte opgaver ud fra. Michelle har hjulpet med kontakter, og Palle Lindquist har løftet alt omkring udlejning af forsamlingshuset.

Vi er glade for den nye tilbygning til HØST-Hallen, som er realiseret i et samarbejde mellem kommunen, skolen, kirken og HØST IF. Med den kommer der nye aktivitetsmuligheder, som er et stort aktiv for byen som samlingspunkt.

På vores faste møder drøfter vi som regel sidste nyt, økonomi, aktivitetsudvalg, skoven, foreningens webside, udlejning af forsamlingshuset og seneste nyt om fjernvarmeprojektet for at nævne nogle få punkter.

Forståeligt har muligheden for etablering af fjernvarme fyldt meget for byens borgere med de stigende energipriser. Derfor tog bestyrelsen hurtigt kontakt til Hadsten Varme og Favrskov Kommune for at få lavet de nødvendige beregninger, så et forslag kunne præsenteres for byens borgere. Efter debat-runder og underskriftsindsamlinger er det dejligt at se, at projektet kan realiseres. Vi kan se frem til medio 2023 at få en billigere energikilde til byen.

Bestyrelsen har allerede opnået bevilling til nyt tag på forsamlingshuset og er med Pernilles hjælp i færd med at søge bevilling til indvendig istandsættelse, hvortil vi har fået tilsagn om de første 120.000 kr. Vi forventer også at søge fonde til etablering af fjernvarme i forsamlingshuset. Derudover har vi fået bevilling til en bro i søen og muldtoilet, som blot afventer kommunen.

Vi har ændret lejeprisen for forsamlingshuset til en “all inclusive”, er i færd med at lave online booking og vil opsætte nøgleboks med henblik på at lette opgaven for udlejer.

Vi har på samme måde nytænkt sponsorstøtte, sådan at sponsorerne kan vælge mellem tre forskellige sponsorater med tre forskellige priser for på den måde at skabe mere værdi for dem. Med vores nye logo og webside håber vi også at kunne synliggøre os på en anden måde end tidligere over for både medlemmer og sponsorer.


På vegne af bestyrelsen, takker jeg for et godt år med hjælp fra frivillige til planlægning og afvikling af arrangementer og events.


Har du en idé, lyst til at hjælpe med bestyrelses arbejde eller som frivillig, så skriv til os på Facebook www.facebook.com/Hadbjergborgerforening eller på mail hadbjergborgerforening@gmail.com.

Kategorier
Forside

Tilskudsordning

Evida tilskudsordning til opsigelse af gas aftale er startet i dag.

Tilskud dækker kun lukning af stikledning og fjernelse af målerskab, 8.200 kr.

Se mere på www.evida.dk

Borgere kan sætte opsigelsesdato til 1/12-2023, og flytte datoen frem eller tilbage med min. 7 dage, dog ikke mere end 12 mdr. fra dato ved brug af en formular fra evida.

Kategorier
Forside

Invitation fra Hadsten Varme til infomøde

Invitation fra Hadsten Varme:

“Vi vil gerne invitere jer alle til et informationsmøde

Onsdag d. 11.01.2023 kl. 17:00 i forsamlingshuset.

Den overordnede plan for udrulning af fjernvarme i Hadbjerg samt den praktiske afvikling vil blive gennemgået.

Der vil være deltagelse af hovedentreprenøren Arkil, rådgivende ingeniørfirma COWI samt Hadsten Varme.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at der kan søges tilskud til frakobling af naturgas. Puljen åbner d. 03.01.2023. Vi forventer at alle får fjernvarme i 2023.

Til slut vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.”

Kategorier
Forside

HØST-blad december

“Nu går vi en dejlig julemåned og et nyt år i møde.
December er fyldt med ekstra hygge, julegodter og samvær for de fleste, men julen kan også minde os om at række ud for at hjælpe eller blive hjulpet, hvis man savner eller mangler.
Julen kan huske os på, hvor meget vi har at være taknemmelige for og glæde os over, selv i en krisetid. ”Glæd dig!” skriver Tor Nørretranders i bogen af samme navn. ”At glæde sig betyder, at man hele tiden gør verden større, venter sig mere af den, giver den mere, tør mere.” (Glæd dig, Nørretranders, 2007).
Selvom vi ikke slipper for sorg og smerte, kan vi måske alligevel øve os på at glæde os over alle dem og alt det, der betyder noget for os. Det vi har, og det, som er til stede lige nu.
Glæden rækker også ud over det bestående som en forventning en positiv forandring. Det nye år kan inspirere til at gøre status og motivere til at lægge planer for at realisere vores ønsker, forsæt og drømme. Vi kan prøve at skabe en ønsket forandring med bittesmå skridt, handlinger og valg.
I Papmachéreglen giver Hella Joof sit bud på, hvordan man kan hylde de små fremskridt og hverdagssituationerne “Man skal drysse glimmer på, hver gang der sker noget godt, og stille det på kaminhylden. […] Der er ikke noget, der er for småt. Alt, der gør dig glad kan bruges. […] Tak og glimmer på. Sådan vænner vi vores hjerner til at huske det gode.” (Papmachéreglen, Joof, 2016).
Vi ønsker dig den dejligste december, en fredfyldt jul og et lykkebringende nytår fyldt med glæde og glimmer.

De bedste hilsener

Redaktørgruppen”

Læs HØST-bladet her: http://www.agurk.dk/bugge/mbk/hoest/2022_12.pdf

Kategorier
Forside

Fjernvarme status

I den kommende til vil vores entreprenør Arkil begynde at indsamle jordprøver inde Hadbjerg. Der er tidligere samlet jordprøver under den kommende cykelsti.

Endelig arbejdes der på at arrangere et borgermøde, hvor der vil blive orienteret om både projektet for cykelsti og fjernvarme. Lige så snart der er en dato, vil vi informere om det.

Kategorier
Forside

Nyt tag færdigt

Tak til Hadbjerg Tømrerfirma for give borgerforeningen så flot et tilbud, at vi udover nyt tag også har kunnet få nye sternbrædder, tagrende og efterisolering af tag inden for bevillingen.
Også stor tak til Landsbyrådet og ELRO-fonden for at støtte vores lokale initiativer.

Kategorier
Forside

Indvendig istandsættelse af forsamlingshuset

Vi kan med stor glæde fortælle, at Landsbyrådet i Favrskov på møde i går har bevilget 150.000 kr. til indvendig istandsættelse af forsamlingshuset

Herudover har Nordea fonden tidligere bevilget 40.000 kr., mens LAG Randers-Favrskov har bevilget op til 86.742,55 kr. Dvs. i alt bevillinger for 276.742,55 kr.

Vi har søgt ELRO fonden om det resterende beløb på 211.721,45 kr.

Vi håber snart at få besked fra dem, så vi forhåbentligt kan igangsætte arbejderne.

Kategorier
Forside

Ladies night

Oh, what a night…..vi ladies skal have fredag den 18 november 🥂🍹🥳

Ja, I læser rigtigt, Ladies Night bliver en realitet!

Arrangementet bliver gennemført, både fordi Hadbjerg borgerforening støtter godt op, og fordi der nu er 22 friske ladies tilmeldt 👏🤗

Hvis du nu sidder og bliver misundelig, ja så skynd dig at melde dig til – du kan nå det endnu.