Lejebetingelser

Følgende betingelser accepteres, når man lejer forsamlingshuset:

Mangler skal straks meddeles til udlejer på tlf. 2073 8749.

Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen:

 • Borde og stole være rengjorte og sat på plads
 • Lokalerne være ryddede
 • Gulvene være fejet/støvsuget
 • Ligger der cigaretskodder i gårdhaven eller omkring indgangen til forsamlingshuset, skal disse fejes op og smides ud.
 • Affaldet sorteres efter vejledning – Se Affaldssortering
 • Skraldespandene tømmes i container udenfor, og rengøres / aftørres.
 • Nøglerne afleveres i postkassen og der gives besked herom til udlejer.

Checkliste til brug ved ankomst og afgang fra forsamlingshuset fremsendes i bekræftelsesmail.

Lejer er økonomisk ansvarlig for evt. skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt af lejer eller dennes gæster.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at forsamlingshuset IKKE udlejes til ungdomsfester.

Ved aflysning / afbestilling af lejemål
 • Ved aflysning 3 måneder før: Man får den fulde leje retur.
 • Ved aflysning 2 måneder før: Man får 50% af den fulde leje retur
 • Ved aflysning mindre end 2 måneder før: Ingen tilbagebetaling af leje.
Ordensreglement

For at passe på forsamlingshuset, dets udeområder, og for at bevare det gode forhold til naboerne, har vi her fremsat en række punkter, som det forventes at du og dine gæster følger under jeres ophold:

 • Vis hensyn til naboerne.
 • Rygning skal foregå udenfor. Skodder smides i askebægre.
 • Undgå høj musik, unødig støj og aktivitet udenfor.
 • Boldspil kan foregå på boldbanerne ved skolen, men ikke i forsamlingshusets have.
 • Parkering skal ske på parkeringspladsen foran forsamlingshuset eller langs Bavnehøjvej.
 • Brug skraldespandene til affald. 
 • Brug husets toiletter til at forrette din nødtørft. 
 • Bliv på forsamlingshusets arealer.
 • Affyring fyrværkeri og lignende skal holdes til perioden 27. december til 1. januar.
 • Ingen brug af konfetti

Ordensreglementet gælder alle slags arrangementer.