Betingelser

Borgerforeningen har nogle betingelser, man accepterer, når man lejer forsamlingshuset.

Mangler skal straks meddeles til udlejer på tlf. 2073 8749.

Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Efter endt leje skal:

  • borde og stole være rengjorte og sat på plads,
  • lokalerne være ryddede,
  • gulvene være fejet,
  • cigaretskodder og skrald lægges i skraldespandene,
  • skraldespandene være tømt i containeren udenfor,
  • nøglerne afleveres i postkassen.

Rengøring skal foretages af borgerforeningen. 

Lejer er økonomisk ansvarlig for evt. skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt af lejer eller dennes gæster.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at forsamlingshuset IKKE udlejes til ungdomsfester.