Affaldssortering

Der skal sorteres affald ved brug af Hadbjerg forsamlingshus i henhold til den nye affaldsordning, der er trådt i kraft. Det er vigtigt, at du som bruger af huset, efterkommer de gældende regler for affaldssortering, da forsamlingshuset bliver pålagt ekstra gebyr, hvis affaldet ikke er sorteret korrekt.

Affaldsøen befinder sig udenfor ved parkeringspladsen, hvor der SKAL sorteres som angivet på spandene: madaffald, glas, metal, plast, mad- og drikkekarton, restaffald og pap/papir. Vi deler affaldsøen med Kanonskolen, og det er derfor vigtigt at der sorteres korrekt, så de også kan komme af med deres affald. Oplever man at nogle af spandene er fulde, må man tage sit affald med sig – det kan afleveres på genbrugsstationen.

Vi gør opmærksom på at ved forkert eller manglende sortering, efterladte overfyldte skraldespande eller affald/pap efterladt uden for/ovenpå skraldespande opkræves bøde på 500 kr.

I køkkenet finder du affaldsstativ til store sække, samt mindre grå affaldsspande til sortering af for eksempel madaffald. Da det er forskelligt hvor meget og hvilken type affald man som gæst har mest af, er der ikke sat mærkater på spandene – man kan bruge dem som det passer bedst. Blot påhviler det lejer at de rengøres/tørres af, ved endt brug.

Som lejer skal du selv medbringe affaldsposer.