Fortegnelse over behandlingsaktiviteter

1. Hvem er foreningens dataansvarlige Pernille Lystbæk Facius, tlf. 23401627, hadbjergborgerforening@gmail.com
I dennes fravær kan man rette henvendelse til formanden. Man kan se de til hver en tid værende bestyrelsesmedlemmer på foreningens hjemmeside: http://hadbjergborgerforening.dk/ 
2. Hvorfor behandler I personoplysninger?Varetagelse af medlemsforhold og lederes forhold, herunder aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning.
Administration af foreningens eksterne relationer, herunder fx indberetning til kommunen eller andre aktører.
Indhentelse af børneattest på frivillige samt bestyrelse
Udbetaling af løn og godtgørelser for foreningens frivillige
3. Hvilke personoplysninger behandler I?Almindelige personoplysninger: 
Navn
Mailadresse
Telefon
Adresse
Fotos
Oplysninger om strafbare forhold (børneattest) og CPR-nummer
Følsomme personoplysninger: 
Helbredsoplysninger, fx ved udtrædelse af foreningen
4. Hvem behandler I oplysninger om?Vi behandler oplysninger om følgende kategorier af personer: 
Frivillige
Bestyrelsen
Medlemmer
Potentielle nye medlemmer
Deltagere til vores arrangementer (primært fotos)
5. Hvem videregiver I oplysningerne til?Vi videregiver almindelige personoplysninger om bestyrelsen, frivillige og medlemmer, når vi har en legitim interesse eller skal overholde lovgivning. Når vi indhenter børneattester, videregiver vi CPR-nummer til politiet. 
6. Hvornår sletter I personoplysninger, I har modtaget? Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer indtil to år efter medlemskabets ophør af hensyn til udarbejdelse af statistik og opfølgning på udmeldte medlemmer. Oplysninger om strafbare forhold, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt. CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb. Børneattestoplysninger opbevares i op til 3 år efter, at den pågældendes arbejdsforhold er ophørt.
7. Hvordan opbevarer I personoplysninger? Vi opbevarer alle personoplysninger på harddisk, som kun bestyrelsen har adgang til. Nogle oplysninger opbevares elektronisk på borgerforeningens mailkonto og Google Drev.
Fysiske dokumenter med personoplysninger opbevares i en mappe hjemme hos kassereren.
8. Hvordan lever I op til lovens krav om datasikkerhed. Hvad gør I hvis der opstår et brud eller jeres data bliver hacket? Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret.
9. Hvad kan jeres IT-system, og hvordan beskytter i de persondata, I har i jeres IT-systemer?Vi har ikke noget IT-system.