Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 2020

1. Valg af Dirigent
– Vagn Salling bliver valgt
– Dagsordenen er lovlig indvarslet


2. Formandens beretning
Poul beretter året der er gået
Poul fortæller om diverse arrangementer der har været
Han overtog formandsposten i efteråret
Vi har fået tilbudt der bliver lavet en reklamefilm for området
Renovation af stien ved spejderhytten
Vi har gjort nogle nye indkøb af projektor og køleskab
Tak til alle frivillige


3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Gitte fremlægger regnskab (husk at skrive de 10.000kr er fra landsbyrådet og ikke kun ”modtaget tilskud”)
Regnskabet er godkendt


4. Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af kontingent
Under forbedringer har vi sat af til at få lavet bedet ved parkeringspladsen, og til stakittet hos vores nabo Aase
Der er sat 10.000kr af til reoler til depotet og maling af den lille gang
Kontingentet er uændret
Der er ingen kommentarer til budgettet


5. Valg af bestyrelses medlemmer og bestyrelses suppleanter

– der vælges tre bestyrelses medlemmer

Gitte Nielsen, Tine B. Olesen og Michelle E. Bihl er på valg
Gitte Nielsen stiller ikke op til genvalg, vi siger mange tak for godt frivilligt arbejde
Torben Ellegaard Andreasen (Rødkælkevej 8) stiller op og bliver valgt
Tine B. Olesen og Michelle E. Bihl bliver genvalgt

– Valg af to bestyrelses suppleanter

Ulrik Kristensen er på valg + ny suppleant
Ulrik bliver genvalgt
Else Hartmann (Glentevej 22) bliver valgt ind


6. Valg af en suppleant til Favrskov Landsbyråd

Poul Aggerholm er på valg
Vagn Salling går af efter mange års godt arbejde
Henrik Møller Nielsen bliver indvalgt som medlem af Landsbyrådet
Poul Aggerholm bliver genvalgt som suppleant


7. Valg af en revisor

Henning Møller er på valg – Henning bliver genvalgt

Valg af en revisor suppleant

Ole Petersen er på valg – Ole bliver genvalgt som suppleant


8. Behandling af indkommende foreslag
Der har ikke været nogle indkomne forslag


9. Evt.
– Anne Marie – banko gaver – kontant i stedet for kød – Grete fortæller det allerede er halvdelen er kontant
– Poul forslår at man skal være medlem for at deltage i arrangementer
– Ros til borgerforeningen
– Vi prøver at udbrede kendskabet til byens og de tilbud vi har
– Udbrede hvad det er bestyrelsens arbejde består af
– Ønske om dobbelt låge til hundeskoven, Hundeskoven bliver flittigt brugt
– Skilte til indkørsel af Hundeskoven. Poul undersøger sagen
– Mangel på kæde til indgangen af skoven, så folk ikke kører på grusvejen