Borgerforeningen

Kære Hadbjerg borger

Er du ny her i byen, vil vi byde dig hjerteligt velkommen. Vi håber, du falder godt til og får lyst til at benytte Hadbjergs mange aktivitetsmuligheder.

Har du lyst til, at der skal ske noget, kan du forvente opbakning fra foreningen. Der er også et stort netværk i byen, som du kan trække på.

Borgerforeningens formål er nemlig at varetage almene interesser for borgerne i Hadbjerg og Omegn, herunder byforskønnelse, arrangementer af kulturel og selskabelig art mv.

Nedenfor kan du se, hvad der typisk sker hen over året, men der er også plads til din idé:

  • Fastelavnsfest
  • Grundlovsdag
  • Sankt Hans bål
  • Dagplejemødrene og børnehaven bruger forsamlingshuset – hver uge
  • Fællesspisning – otte gang i løbet af året
  • Banko – hver uge
  • Juletræsfest
  • Kreadage

Vi håber, du vil være med til at støtte op om Borgerforeningens arbejde og opfordrer dig til at indbetale kontingentet. Se her hvordan: http://hadbjergborgerforening.dk/bliv-medlem/

Med venlig hilsen

Hadbjerg Borgerforening