Medlemskab

Ved at betale et årligt kontingent har du mulighed for at støtte op om det arbejde borgerforeningen udfører.

Med din støtte kan vi; 

  • vedligeholde og udvikle de omkringliggende arealer i Søparken og Hadbjerg Skov 
  • vedligeholde madpakkehuse og shelters  
  • vedligeholde og udvikle på forsamlingshuset
  • arrangere fællesarrangementer såsom Skt. Hans fejring, juletræsfest, fastelavn, fællesspisning

Hvad får du som medlem?

  • Gode og velholdte faciliteter i byen
  • Du kan låne service gratis til fester
  • Du kan leje forsamlingshuset til en meget favorabel pris

Kontingent

Kontingentet er:
– Enlige kr. 125,-
– Familier kr. 250,-

og skal betales senest 1. juni.

Betaling

Betaling kan ske til:

Sparekassen Kronjylland, Hadsten Afd.
Reg. nr.: 9326
Konto Nr.: 0011549748

Eller:

MobilePay: 36575

Ved overførsel er det vigtigt, at navn og adresse er tydeligt angivet for, at medlemsskabet kan registreres. Kvittering for indbetaling fungerer som medlemskort.