Kategorier
Forside

Juletræsfesten d. 12 dec. aflyses.

Set i lyset af den seneste tids fornyet opblussen af coronasmitte, har vi i Hadbjerg Borgerforening besluttet, at der ikke er grund til at tage nogle chancer, så tæt op mod jul. Vi har derfor valgt at aflyse årets juletræsfest i forsamlingshuset.

Vi håber det bliver muligt at tage revanche til fastelavn.

Venligste hilsner
Bestyrelse i Hadbjerg Borgerforening.

Kategorier
Forside

Så er det lige ved og næsten….!

Iflg Hadsten Varme’s seneste udmelding, så er der nu 95 tilmeldte til fjernvarme i Hadbjerg.

Bare 6 tilmeldte mere, så er der nok til at gravearbejdet kan planlægges.

Sidder du lige nu og overvejer om det kan betale sig for din husstand, så kan du læse mere her og se et priseksempel. Her finder du også blanketten for den bindende tilmelding.

Kategorier
Forside

Så nåede det også TV2 Østjylland!

De mange høringssvar til den ny udstykning ved Elmelundsvej blev taget til efterretning. Planudvalget har efter behandlingen af svarene besluttet, at der skal udarbejdes en trafikanalyse i Hadbjerg by. I den forbindelse stillede Alex Nielsen, formand for Hadbjerg Borgerforening op til et interview med TV2 Østjylland.
Se link herunder:

https://www.tv2ostjylland.dk/favrskov/100-nye-grunde-paa-vej-landsby-er-bekymret

Kategorier
Forside

Status på tilmeldingerne til fjernvarme

Billede lånt fra Hadsten Varme's Facebook.


Hermed en opdatering!
Dags dato d. 27/10 er der 73 hustande af de 101 nødvendige, der har meldt sig klar til fjernvarme i Hadbjerg.
Mon ikke de kommer i mål
med projektet.
(Tallene er fra Hadsten Varme +1)

Kategorier
Forside

Kalder alle Geocache jægere

Billede lånt fra visitkolding.dk

“Vi søger et par erfarne Geocache jægere med minimum 100 fund…”

Vi har færdige caches med forslag til placeringer i og omkring Hadbjerg By for at gøre jagten mere spændende, for de familier som ønsker at bruge tiden udenfor sammen.
For nye deltagere, læs mere her https://www.geocaching.com/play

Tag venligst fat i Alex på mail: alex.nielsen@live.dk

Kategorier
Forside

Skal du være med i det nye banko-udvalg?

Vi søger et helt nyt hold!

Vi, bestyrelsen i Hadbjerg borgerforening, efterlyser ca. 10 frivillige der brænder for banko og har lyst til at være en aktiv del af det udvalg, der hver onsdag afholder bankospil i Hadbjerg forsamlingshus.
Det nuværende udvalg af frivillige, med Egon og Ida Loft i spidsen, har efter den lange corona-nedlukning besluttet, at de ikke længere har energien og overskuddet til at drive det ugentlige bankospil videre.

Lyder det som noget for dig; at sætte dit præg på hvad en god bankoaften skal indeholde, så kontakt venligst Hadbjerg borgerforening, enten på mail eller ring til et af bestyrelsens medlemmer.
Nærmere info om opstartsmøde tilgår, når der er tilmeldte nok.

Bestyrelsen i Hadbjerg borgerforening takker det afgående bankoudvalg for deres store arbejde og indsats med at afholde den populære bankoaften, der uge efter uge har trukket mange til. Vi håber, at der også i fremtiden vil være mange gode bankoaftener i Hadbjerg forsamlingshus.

Kategorier
Forside

Opfølgning på fjernvarme-mødet d. 16/9-21

Tusind tak for et rigtig godt møde torsdag d. 16/9.
Dejligt at se den store tilslutning, høre de mange gode spørgsmål og den livlige debat.
Håber alle fik noget godt ud af aftenen.

Billede lånt fra Hadsten Varme's Facebook.


Til info: Der er pr. 30/9-21 46 hustande af de 101 nødvendige, der har tilmeldt sig til fjernvarme i Hadbjerg. (Tallene er fra Hadsten Varme)

Til alle jer, der ikke kunne deltage i mødet og som ønsker at vide mere om Favrskov Kommunes klimaplan og om Hadsten Varme’s tilbud på fjernvarme i Hadbjerg, så kan I læse mere om dette i præsentation fra mødet, og på Hadsten Varme’s hjemmeside.
Se links herunder.

 • Pdf-version af Favrskov Kommunes præsentation på mødet d. 16/9 -21.
 • Læs mere om prisen for tilslutning og find tilmeldingsblanketten på hadstenvarme.dk. Tilmeldingen er åben.
 • norlys.dk kan du læse mere om årsagen til, hvorfor prisen på naturgas er steget så meget det sidste år, og om forventningerne til fremtiden.
 • Klimaplan 2025 – Favrskov Kommune.
 • Klimauger – 2 uger i oktober, hvor du kan deltage i forskellige arrangementer og blive klogere på klima og bæredygtighed.

Og husk! Der er mulighed for et gratis energitjek af dit hus, med forslag til fremtidige forbedringer.

Kategorier
Forside

Har du brug for et pris-eksempel?

På hjemmesiden har vi lagt et priseksempel op, forud for mødet i aften med Favrskov Kommune, om muligheden for fjernvarme i Hadbjerg By.
Eksemplet har vi modtaget fra Favrskov Varme; og du kan her se forventet omkostning og gennemsnitlige årlige besparelse, beregnet for en husstand på 130 m2.
Der er også links til gratis energitjek af dit hus og til hvad du kan gøre for at spare på energien og forbruget i dit hus

Vi ser frem til et godt møde
Venlig hilsen Hadbjerg borgerforening

Kategorier
Forside

Orienteringsmøde om fjernvarme i Hadbjerg

Kære alle jer i Hadbjerg.

En af de kommende dage vil I modtage en invitation fra Favrskov Kommune i e-Boks. Invitationen er til et informationsmøde, om muligheden for fjernvarme i Hadbjerg.

Mødet afholdes i Hadbjerg Forsamlingshus, torsdag d. 16/9 kl. 19.00

I brevet er en dagsorden for mødet og en kort forklaring af baggrunden for mødet.
Det er ganske gratis at deltage og der vil undervejs bydes på øl, vand, kaffe, frugt eller chokolade.

Så kunne du være interesseret i at høre nærmere om Favrskov Kommunes strategiske varmeplan, prisen for evt. omlægning til fjernvarme i din bolig, og muligheden for et gratis energitjek, så hold øje med din e-boks og meld dig til på hadbjergborgerforening@gmail.com.
Der er max. plads til 100 deltagere i forsamlingshuset.

Efterhånden er alle corona-restriktioner ophævet – men vi henstiller til fortsat at følge generelle råd om smitteforebyggelse. Der vil være håndsprit tilstede.

De venligste hilsner

Bestyrelsen i Hadbjerg Borgerforening

Kategorier
Generalforsamling

DAGSORDEN
Generalforsamlingen i Hadbjerg Borgerforening
D. 22.06.2021 kl. 19:00

Dagsorden

 • Valg af Dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af kontingent
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg:   
   1. Formand Poul Kragh ( (Ønsker ikke genvalg)
   2. Kristine Jensen (Ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  1. På valg:            
   1. Ulrik Kristensen (Ønsker ikke genvalg)
   2. Else Hartmann (Ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 1 suppleant til Favrskov Landsbyråd
  1. På valg:            
   1. 1 ny suppleant
 • Valg af 1 revisor:
  1. På valg:            
   1. Irma Katholm
 • Valg af 1 revisorsuppleant
  1. På valg:              
   1. Ole Petersen
 • Behandling af indkommende forslag:
  1. Høringssvar vedrørende lokalplan 390 for nyt boligområde ved Elmelundsvej (Pernille Lystbæk Facius)
  2. Idékatalog over mulige projekter i Hadbjerg (Diemer Fopma og Pernille Lystbæk Facius)
 • Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hadbjerg borgerforening