Kategorier
Indlæg

Året, der er gået

Indlæg fra formanden:

Tiden går stærkt, nogle vil mene for stærkt. Derfor er det også sundt at stoppe op og gøre status over alt det arbejde og den energi, som både frivillige og bestyrelser løfter i Hadbjerg by.


Det er snart 2 år siden, at Hadbjerg Borgerforening fik ny bestyrelse. Der var mange ideer, men først skulle vi sikre et overblik og professionelle rammer for bestyrelsens arbejde;
Torben Ellegaard sikrede os et økonomisk overblik, og Pernille Facius har brugt meget tid på at sortere og digitalisere vores arbejde, så alt nu er gemt
online, kan redigeres og deles til nye, kommende medlemmer i bestyrelsen. Som formand lavede jeg en handlingsplan, hvor medlemmer af bestyrelsen valgte opgaver ud fra. Michelle har hjulpet med kontakter, og Palle Lindquist har løftet alt omkring udlejning af forsamlingshuset.

Vi er glade for den nye tilbygning til HØST-Hallen, som er realiseret i et samarbejde mellem kommunen, skolen, kirken og HØST IF. Med den kommer der nye aktivitetsmuligheder, som er et stort aktiv for byen som samlingspunkt.

På vores faste møder drøfter vi som regel sidste nyt, økonomi, aktivitetsudvalg, skoven, foreningens webside, udlejning af forsamlingshuset og seneste nyt om fjernvarmeprojektet for at nævne nogle få punkter.

Forståeligt har muligheden for etablering af fjernvarme fyldt meget for byens borgere med de stigende energipriser. Derfor tog bestyrelsen hurtigt kontakt til Hadsten Varme og Favrskov Kommune for at få lavet de nødvendige beregninger, så et forslag kunne præsenteres for byens borgere. Efter debat-runder og underskriftsindsamlinger er det dejligt at se, at projektet kan realiseres. Vi kan se frem til medio 2023 at få en billigere energikilde til byen.

Bestyrelsen har allerede opnået bevilling til nyt tag på forsamlingshuset og er med Pernilles hjælp i færd med at søge bevilling til indvendig istandsættelse, hvortil vi har fået tilsagn om de første 120.000 kr. Vi forventer også at søge fonde til etablering af fjernvarme i forsamlingshuset. Derudover har vi fået bevilling til en bro i søen og muldtoilet, som blot afventer kommunen.

Vi har ændret lejeprisen for forsamlingshuset til en “all inclusive”, er i færd med at lave online booking og vil opsætte nøgleboks med henblik på at lette opgaven for udlejer.

Vi har på samme måde nytænkt sponsorstøtte, sådan at sponsorerne kan vælge mellem tre forskellige sponsorater med tre forskellige priser for på den måde at skabe mere værdi for dem. Med vores nye logo og webside håber vi også at kunne synliggøre os på en anden måde end tidligere over for både medlemmer og sponsorer.


På vegne af bestyrelsen, takker jeg for et godt år med hjælp fra frivillige til planlægning og afvikling af arrangementer og events.


Har du en idé, lyst til at hjælpe med bestyrelses arbejde eller som frivillig, så skriv til os på Facebook www.facebook.com/Hadbjergborgerforening eller på mail hadbjergborgerforening@gmail.com.