Kategorier
Indlæg

Dialogmøde med Kanonen

Redigeret den 11. juni 2022.

Tekst fra Kanonen:

“Kære borgere i Hadbjerg

Fra Fonden Kanonens side har vi over den seneste tid kunnet registrere, hvordan ungeaktivitet relateret til vores afdeling i Hadbjerg har afstedkommet en del uro og utryghed hos en gruppe af borgere i Hadbjerg.

Denne utryghed og usikkerhed anerkender vi fra Kanonens side, og vi vil gerne her forsøge invitere til samarbejde for her igennem at skabe et rum for en konstruktiv dialog. Forhåbentligt kan dette være med til at genoprette den tryghed, der skal være i et lille lokalsamfund – et lokalsamfund som vi fra Kanonens side ønske at indgå i og bidrage positivt til,  og som Kanonen har befundet sig godt i igennem mere end 10 år.

Det er vigtigt for Fonden Kanonen at finde en samarbejdsform som opleves gensidigt givende og konstruktiv. Dette tror vi vil kunne ske i et mindre møde, hvor vi kan kigge hinanden i øjnene og her forholde os til hvad man er optaget af lige nu og her. Vi vil – indenfor lovens rammer (tavshedspligt) – efter bedste evne forsøge at fortælle om hvem vi er, hvilke rammer/love vi er underlagt, vores pædagogiske tilgang og metoder og mere konkret hvilke tiltag vi kan sætte i værk, når vores unge udfordrer.

Derfor vil vi fra Fonden Kanonens side invitere til et borgerforeningsmøde :

  • Mandag 22. august 2022 kl. 16.30-18.00

Mødet vil foregå på Fondens Kanonens administration på adressen:

  • Århusvej 1, 8382 Hinnerup

Vi vil begrænse mødet til et omfang på 7 deltagende borgere. Dette for at alle skal kunne få taletid og blive inddraget. Således håber vi at skabe en ramme for et forhåbentligt hyggeligt møde, hvor der henover en kop kaffe og et stykke kage, kan skabes forståelse af vores respektive udfordringer og bekymringer

Her følger link til mødetilmelding – der tildeles pladser efter “først-til-mølle”-princippet og der lukkes for tilmelding når de 7 pladser er optaget:https://forms.gle/Zp2VxYQrQDKNH24q6

Med venlig hilsen

Frederik Busch

Afd.led. Hadbjerg/Tinghøjvej – Fonden Kanonen

+45 40 94 80 24

fb@kanonen.dk (sikkermail)”