Kategorier
Indlæg

Lokalplan nr 390 for Elmelundsvej

Lokalplan nr. 390 for Elmelundsvej er nu på Planudvalgets dagsorden med indstilling til byrådet om godkendelse: https://dagsordener.favrskov.dk/vis?id=441fb8b4-540c-44be-93a6-ce45554be5d3&punktid=ee0b0f2a-e917-47ed-b104-3d32fd953711

Til borgerforeningens glæde har kommunen fået udarbejdet en rapport med trafikanalyse fra Rambøll. Rambøll anbefaler en række trafikale tiltag over de næste år.

Ifølge Rambøll vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt at etablere de foreslåede tiltag, før der er sket en udbygning på udviklingsområdet. Rambøll beskriver dog, at flere af tiltagene allerede kunne give mening at etablere i dag. 

Rambølls forslag til tiltag til etablering frem mod 2033: 

  • Støttepunkt placeret mellem ny adgangsvej og Bogfinkevej/Nattergalevej. 
  • Fortov fra Bogfinkevej/Nattergalevej til krydsningspunktet på Elmelundsvej. 
  • Forlængelse af fortovet helt til Bavnehøjvej og forbinde til det eksisterende fortov på Bavnehøjvej.
  • Hævet flade i krydset Elmelundsvej/Bavnehøjvej.
  • Bump umiddelbart nord for Bogfinkevej/Nattergalevej 
  • Lokal hastighedsbegrænsning på Bavnehøjvej fra start af byzone til umiddelbart øst for den hævede flade. 
  • Lokal hastighedsbegrænsning fra krydset Elmelundsvej/Bavnehøjvej til umiddelbart nord for Bogfinkevej/Nattergalevej og det nye bump.

Rambølls forslag til tiltag, der løbende kan etableres frem mod fuld etablering af boligområde:

  • Sammenhængende strækning med 40 km/t på Bavnehøjvej fra byskiltet til øst for skolen. 
  • Udvidelse af strækningen med hastighedsbegrænsning på Elmelundsvej i takt den fortsatte udbygning i boligområdet

Vi kan ikke i administrationens indstilling til byrådet se, at man konkret tager stilling til, hvornår og hvordan de enkelte tiltag i rapporten skal udføres, herunder hvordan de bliver implementeret i kommunens prioriteringskatalog (I kan finde det senest opdaterede prioriteringskatalog på kommunens hjemmeside her ved at klikke på linket “Teknisk Prioriteringskatalog” i højre side: https://favrskov.dk/borger/trafik-og-veje/sikker-trafik ).

Borgerforeningen vil derfor sende en forespørgsel til kommunen med anmodning om opfølgning på Rambølls rapport.