Kategorier
Generalforsamling

DAGSORDEN
Generalforsamlingen i Hadbjerg Borgerforening
D. 22.06.2021 kl. 19:00

Dagsorden

 • Valg af Dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af kontingent
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg:   
   1. Formand Poul Kragh ( (Ønsker ikke genvalg)
   2. Kristine Jensen (Ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  1. På valg:            
   1. Ulrik Kristensen (Ønsker ikke genvalg)
   2. Else Hartmann (Ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 1 suppleant til Favrskov Landsbyråd
  1. På valg:            
   1. 1 ny suppleant
 • Valg af 1 revisor:
  1. På valg:            
   1. Irma Katholm
 • Valg af 1 revisorsuppleant
  1. På valg:              
   1. Ole Petersen
 • Behandling af indkommende forslag:
  1. Høringssvar vedrørende lokalplan 390 for nyt boligområde ved Elmelundsvej (Pernille Lystbæk Facius)
  2. Idékatalog over mulige projekter i Hadbjerg (Diemer Fopma og Pernille Lystbæk Facius)
 • Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hadbjerg borgerforening