Kategorier
Indlæg

Livlig debat på generalforsamling den 23. marts 2022

Hadbjerg Borgerforening havde inviteret til fællesspisning forud for generalforsamlingen den 23. marts.

Under middagen blev mange emner allerede drøftet, og der var derfor varmet godt op til selve generalforsamlingen.

Formanden lagde ud med at fortælle om bestyrelsens arbejde det sidste år med at få nedskrevet eksisterende aftaler og fremgangsmåder for de forskellige events og om dens visioner fremadrettet; bl.a. at lette udlejningen af forsamlingshuset med online booking, en samlet lejepris inkl. forbrug og afhentning og aflevering af nøgler i nøgleboks.

Derudover arbejdes på at rekruttere medlemmer, sponsorer og frivillige, sådan at vi kan starte events op igen.

Kassereren forklarede, at regnskabet ser fornuftigt ud trods corona. Medlemstallet er stabilt med næsten samme antal som tidligere år. Indtægterne og udgifterne udligner også næsten hinanden. Både regnskab og budget blev godkendt.

Tak til alle ny- og genvalgte.

I kan se referatet fra dagen og formandens beretning på hjemmesiden her.